Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism

Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism

Projekt Medijsko lastništvo in njegov vpliv na neodvisnost medijev in pluralizem, sedaj objavljen tudi v knjižni obliki, je poskus, da bi orisali mreže lastništva in njihovih učinkov na medijski pluralizem in neodvisnost v državah jugovzhodne Evrope in držav članic EU srednje in vzhodne Evrope. Poročila osemnajstih držav in regionalni pregled so rezultat projekta, ki ga je organizirala South East European Network for Professionalisation of the Media (mreža SEENPM). Projekt se je izvajal od julija 2003 do junija 2004, vodil pa jo je Mirovni inštitut v Ljubljani, tudi sam član SEENPM.

Več o knjigi