mi in oni

Mi in oni: Nestrpnost na Slovenskem

Avtorji pričujoče knjige so želeli izboljšati razumevanje tega, kar se skriva v manifestacijah nestrpnosti in sovraštva, mnogi pa so s svojim pisanjem in delom že v preteklosti pripomogli k večji prepoznavnosti nestrpnih in sovražnih dejanj.
Mirjana Ule piše o predsodkih kot o mikroideologijah vsakdanjega sveta. Razvija tezo, da so predsodki predvsem neke vrste mikroideologije, ki se naslavljajo neposredno na posameznike oziroma konkretne družbene skupine. Avtorica pravi, da sodobne oblike predsodkov niso zgolj skupki slaboumnih in nasilnih fraz o drugačnih, temveč so predvsem argumentativne strategije, ki skušajo doseči strinjanje tudi pri tistih, ki jih predsodki  neposredno zadevajo.
Nina Kozinc je razgrnila izvore sovražnosti do drugih, ki so v vsakdanjem medijskem in političnem govoru v Sloveniji postali način, kako jedro družbe razume in uravnava življenje v državi in v zadnjih letih način sožitja z družbenim obrobjem, Metka Mencin Čeplak pa je analizirala, kako se v Sloveniji institut referenduma sprevrača v orodje večine zoper pravice družbenih manjšin. Maja Breznik razmišlja o rasizmu in položaju sodobnega delavstva, Igor Ž. Žagar pa predstavi raziskavo o javni podobi Državnega zbora RS v luči eksperimentalne kvantitativne besedilne in argumentativne analize.
Izid knjige je omogočil Varuh človekovih pravic.
Kazalo

Predgovor: Matjaž Hanžek

Vesna Leskošek
Uvod: med nestrpnostjo in sovraštvom

Mirjana Ule
Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega sveta

Srečo Dragoš
Multikulturalizem – rešitev ali problem?

Vesna Leskošek
Sovražni govor kot dejanje nasilja

Nina Kozinc
Nekateri elementi strukturne nestrpnosti v Sloveniji

Metka Mencin Čeplak
Referendum proti načelu enakosti pred zakonom

Maja Breznik
Umazano delo, umazano ljudstvo

Igor Ž. Žagar
Argumentacija ali aritmetika: kaj je tisto, kar odloča v državnem zboru Republike Slovenije

Predstavitev avtoric in avtorjev, povzetki v angleščini