Knjižna kultura

Knjižna kultura

Knjiga je nastala na podlagi zaključnega poročila raziskovalnega projekta “Bralne kulture v novih razmerah založniške produkcije”, ki ga je pripravila raziskovalna skupina Mirovnega inštituta. Raziskovalni projekt je potekal od oktobra 2001 do oktobra 2003 v okviru ciljnoraziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006”, naročila in financirala pa sta ga Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS.

UMco d.d. v sodelovanju z Mirovnim inštitutom