Evroza: Kritika novega centrizma

Evroza. Kritika novega centrizma

Pričujoča študija raziskuje načine oblikovanja, delovanja, vsebine in razsežnosti novega evrocentrizma, kakršen se je razvil pri vstopanju Slovenije v Evropsko unijo in ki je tvoril nekakšen povezujoč, četudi notranje diferenciran hegemonski in dominantni metadiskurz. Osredotoča se predvsem na čas, ko je novi evrocentrični metadiskurz dosegel svoj vrhunec, »eukstazo«: pomlad in zgodnje poletje 2004 z vrhuncema pred in med formalno vključitvijo deseterice v EU 1. maja 2004 in pred volitvami v evropski parlament 13. junija 2004.