Ne NATO - Mir nam dajte!

Ne NATO – Mir nam dajte!

“Zbornik je le ena od oblik v nizu odporov proti politiki izključevanja, ki je v ekspanziji v Sloveniji in v svetu. Članice militantnega kluba NATO z vsemi sredstvi podpirajo neoliberalni kapitalizem, krepijo status vladajočih političnih in ekonomskih elit in skozi imperialne projekte razpredajo “civilizirane standarde”, pri čemer ne šteje kakovost življenja ljudi, pa tudi človeško življenje prav nič.

V krogih, kjer je nastajal ta zbornik – torej nekje drugje: na gibljivem, spremenljivem in neulovljivem mestu – hkratno in hipno, živo teče energija, ki jo občasno začutijo tudi svetovne integracije kot na primer NATO. Ulice vse bolj krasijo plakati in grafiti, okrogle mize vse glasneje sporočajo, pisane karavane in koncerti za solidarnost so že preglasili mite o kolektivni obrambi. Slovenija bo, namesto zapahov in kletk, izbrala aktivno odpiranje prostorov možnosti in svobode!

Zbornik je vzpodbuda prebivalkam in prebivalcem, da namesto ujetosti vzaprt ideološki horizont “za ali proti” vstopu v NATO, glasujejo za odprte možnosti, kjer bomo – nevtralni, neodvisni, posebni in samosvoji, aktivni in ustvarjalni – sami krojili svojo prihodnost!”
Marta Gregorčič in Gorazd Kovačič, urednika zbornika

Kazalo
Nagovor

“Vojna ni igra!”
Darij Zadnikar – Nato in globalizem
Peter Kovačič-Peršin – Vojna kot etični problem
Marta Gregorčič – Paradigma Miru: v vsaki vojni je šibkost države njena moč
Bojan Radelj – Vojna kot zadovoljevanje potreb

“Pazi, pakt!”
Janko Messner – Se Sloveniji res cedijo sline po zvezi Nato?
Zoran Kanduč – Nato – anahronistični vir nevarnosti v po(zno)modernem svetu
Gorazd Kovačič – Nato kot paradigma nove hladne vojne
Tonči Kuzmanić – Nato: spor fakultet in spor varnosti

“Kdo bo hlapec v Nato štali?”
Jože Mencinger – Preprosta ekonomika članstva v Natu
Milan Gorjanc – Nato in vojaška obramba Slovenije
Tone Peršak – Prihodnost se ne imenuje Nato
Rastko Močnik – Nato je slepa ulica