Njena (re)kreacija. Ženske revije v Sloveniji

Njena (re)kreacija. Ženske revije v Sloveniji

“Ženske revije, ki se predvsem v zadnjih dveh desetletjih preoblikujejo v kompleksne uredniško-oglaševalske sisteme, tako sodelujejo v kulturni zgodovini ženskega spola z novimi tehnologijami pomena. Poglavitna lastnost te kulture vse do danes ostaja njena dvoumna podoba ženske – sodobne, osveščene in neodvisne porabnice, ki z iskanjem zrcalnih podob v fantazijskem svetu idealiziranih ženskih likov prostovoljno sodeluje v lastnem družbenem podrejanju.

V knjigi Njena (re)kreacija so avtorice poskušale pokazati prav na to dvoumnost sodobne podobe ženske, ki jo (ne)hote oblikujejo ustvarjalke in ustvarjalci ženskih revij s kapitalskimi oglaševalskimi mehanizmi in, navsezadnje, z bralkami vred. Z diskurzivno in vsebinsko analizo raznovrstnih ženskih revij, ki izhajajo v Sloveniji (Cosmopolitan, Jana, Modna Jana, Glamur, Naša žena in Moj malček) so odkrile nekaj reprezentativnih topik: od protislovnih vsebin »univerzalne ženske kulture«, fenomena prikritega oglaševanja, ki je v določenem tipu ženskih revij našel neizčrpen vir možnosti, mode kot poglavitne vsebine prav vseh ženskih revij, discipliniranja ženskega duha skozi discipliniranje njenega telesa z oglasi za kozmetična sredstva, do medikalizacije nosečnosti in poroda in kulta materinstva, ki je še vedno močan, kljub podobi samostojne, emancipirane in uspešne ženske.” (Mesto žensk)