Neokonzervatizem, Zbornik 2. letnika DPU

Neokonzervatizem, Zbornik 2. letnika DPU

“Kaj smo hoteli doseči s tem, ko smo v rabo poslali razmeroma močno oznako, kot je (neo)konzervativizem? Hoteli smo povedati, da je tukajšnji in zdajšnji postsocializem pravzaprav bistveno drugačen, kot bi se rad in kot se (samo)predstavlja, oziroma kot ga, žal, ljudje večinoma tudi napak razumejo. Postsocializmu smo hoteli sleči hlače in reči, da je pravzaprav (neo)konzervativen in ne “tisti/tak”, kot se kaže. ” (Tonči Kuzmanić, iz predavanja v 2. letniku)

Kazalo

Tonči Kuzmanić
Uvod: Postsocializem kot vzhodna oblika reaganizma in thatcherizma

Tonči Kuzmanić
(Neo)konzervativnost postsocializma

Aleš Debeljak
Politika skupnosti in utopija

Oto Luthar, Jasmina Litrop
Filigranski odtenki izključevanja

Dušan Rutar
Gokalizacija ali kapitalizem vrača udarec

Zoran Kanduč
Morala kot kontrarevolucionarna sila

Peter Kovačič Peršin
Restavracijski model rekatolizacije na slovenskem

Tanja Rener
Mladi in neokonzervativizem

Lev Kreft
Nacionalna avtoriteta in kultura

Rastko Močnik
Usihanje političnega prostora in alternative

Zoja Skušek
Zakaj ljudje odklanjajo jedrske odpadke?

Vlasta Jalušič
“Novi biologizem” ali nove vede o človeški naravi/kulturi