Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 05

Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti 05

“Načelo ločenosti verskih skupnosti in države omogoča, da je država ne le religiozno, temveč tudi svetovnonazorsko nevtralna. Če država želi zagotavljati enako obravnavo in  participacijo vseh državljanov in državljank, ne glede na njihova  verska ali nazorska prepričanja in načine življenja, je neizbežno nujna njena nevtralna pozicija. V nasprotnem primeru s promoviranjem kateregakoli verskega ali svetovnonazorskega prepričanja v svojih strategijah, ukrepih ali zakonih diskriminira drugače misleče in njihove načine življenja.” (Uvodnik ‘Nebesa pod Triglavom’, str. 4)

Kazalo

Uvodnik
Nebesa pod Triglavom

Cerkev, država, sekularnost

Srečo Dragoš
Kam vodi zakon o verski svobodi

Nina Kozinc
Tolmači vere

Dušan Rebolj
Trk civilizacij in slepe pege neizrekljivega

Ciril Oberstar
Marija z bombo, Mohamed s podgano ali kaj ima Kristus opraviti s križem

Akutno

Jasminka Dedić, Neža Kogovšek
Konec pravne države: pravna in sociološka analiza preselitve Romov iz Ambrusa

Lana Zdravković
Barbari prihajajo! Evropske migracijske politike danes

Tatjana Greif
»Kaprice ljubljanske gospode«: ob sprejemu registriranega partnerstva

Milica G. Antić
»Gospod predsednik, ali sem jaz slišal iste besede kot vi?«

Darja Zaviršek
Izrabljanje spolnih zlorab za širjenje sovražnega govora: socialni darvinizem in evgenika v boju proti spolnemu nasilju nad otroki

Ksenija Šabec
»Lahi so sodrga in vi, njihova manjšina, imate to v genih«

Tina Čuček
Slovenski poslanci o izbrisanih: analiza parlamentarnih razprav
Boštjan Nedoh
»Lenuhi« kot realno jedro postfordistične ideologije

Koncepti
Boris Vezjak
O zanikanju netolerance do istospolno usmerjenih

Dokumenti
Thomas Hobbes
Leviatan / 47. poglavje / O koristi, ki izhaja iz takšne teme, in komu ta korist pripade
Gorazd Korošec
Hobbesova kritika religije, svoboda vesti in toleranca