Sproščena ideologija Slovencev. O političnih implikacijah filozofema

Sproščena ideologija Slovencev. O političnih implikacijah filozofema

Avtor analizira pojavne oblike izvorno Heideggrovega pojma “sproščenost” (Gelassenheit) v številnih filozofskih, političnih, medijskih in drugih kontekstih. Po zgledu Platonove države, ki jo vodijo filozofi-vladarji, smo v Sloveniji dobili filozofski koncept, po katerem je država skorajda vodena, ne da bi nam kdo jasno povedal in ne da bi nam razložil, kaj se za njim skriva in zakaj je sproščenost tista, ki jo kot družbeno vodilo potrebujemo.

Kazalo
Uvod

Poglavja:

Sproščenost kot ideologem in slogan
Sproščanje kot politični program
Sprostitev slovenskih medijev
Sproščenost kot filozofem
Sproščene metastaze duha
Kritična in ironična recepcija sproščanja
Za konec

Literatura

Imensko in stvarno kazalo