Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 06

Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 06

“Politična korektnost je tehnika poseganja v jezik, katere uporabnik skuša s preferiranjem določenih besed, večjih vsebinskih konstrukcij ter interpretacij njihovih pomenov doseči ujemanje političnih razmer z aksiomi svojega idejnega sistema” (Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 06, str. 5)

Kazalo

Politična korektnost

Dušan Rebolj
Uporabnejša opredelitev politične korektnosti

Boštjan Nedoh
Politična korektnost, nekorektnost in vic

Aktualno

Neža Kogovšek
Izbrisani 2007: Tožba pred Evropskim sodiščem, odločba ustavnega sodišča in predlog ustavnega zakona

Boris Vezjak
Vzpodbude netoleranci in paradoks tolerance na primeru romske družine Strojan

Renata Šribar
Spolno nasilna dejanja nad otroki in mladoletnimi pod okriljem RKC – ničelna strpnost

Ines Markovčič
Epizodno vedenje o priseljencih znotraj novinarskega diskurza