Komunikacijski prirocnik NVO_naslovnica

Priročnik / Priročnik za nevladne organizacije: Z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti

Priročnik za nevladne organizacije: Z učinkovitim komuniciranjem do večje prepoznavnosti je namenjen nevladnim organizacijam in drugim civilno-družbenim skupinam, ki delujemo na področju zagovorništva, človekovih pravic in aktivnega državljanstva. Priročnik ponuja praktično znanje in uporabo komunikacijskih orodij za delo na področju vsakodnevnega komuniciranja z različnimi javnostmi. Napisan je na podlagi izobraževanj na različnih delavnicah o komuniciranju znotraj nevladnega sektorja in izkušenj nevladnih organizacij. Namenjen je predvsem tistim, ki znotraj nevladnih organizacij skrbijo za komuniciranje z javnostmi.

V uvodu predstavljamo prednosti organiziranega, strateškega komuniciranja in katere premisleke je ob tem treba upoštevati. Nadalje predstavljamo različne komunikacijske prakse, orodja, kanale in veščine, ki jih lahko nevladniki_ce uporabimo v vsakdanji komunikaciji z različnimi javnostmi oziroma lahko z njimi izboljšamo svoje komuniciranje. Skozi priročnik navajamo različne primere štirih nevladnih organizacij: Mirovnega inštituta, Društva novinarjev Slovenije, Pod Črto in Danes je nov dan, ki se med seboj razlikujejo po načinu dela in ki v sklopu svojega delovanja in aktivnosti izvajamo različne oblike strateškega komuniciranja.

Priročnik je nastal v sklopu projekta PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO, s katerim omenjene nevladne organizacije razvijamo in preizkušamo inovativne modele komuniciranja in podporništva za naslavljanje nižanja demokratičnih standardov v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilne družbe. Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. Vsebina priročnika izraža mnenje avtorice in ne predstavlja uradnega stališča MJU.