PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO

Konzorcijski partnerji naslavljamo problematiko nižanja demokratičnih standardov v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilno družbenih organizacij na področju človekovih pravic, enakosti in svobode medijev.

Osrednji strateški cilji konzorcija so:

  • doseganje večje ozaveščenosti, dobre informiranosti, večje občutljivosti, podpore in participacije ciljnih javnosti pri prizadevanjih partnerjev za utrjevanje demokracije, enakosti in transparentnosti;
  • skupaj doseči večjo moč pri odzivanju na družbene probleme, kot so sovražni govor, lažne novice in dezinformacije ter na kršitve demokratičnih standardov, zlorabe javnih sredstev in funkcij;
  • razvijati in preizkusiti inovativne pristope, nova orodja in vsebine za ciljne javnosti, ki bodo sočasno omogočale pridobivati alternativne vire financiranja in s tem zagotoviti boljšo dolgoročno finančno in kadrovsko vzdržnost;
  • krepiti prepoznavnost delovanja konzorcijskih partnerjev in se bolj učinkovito povezovati z nevladnimi organizacijami, podporniki in aktivisti na lokalni in regionalni ravni in tako doseči večji doseg in učinek;
  • vzajemni prenos znanj med partnerji ter sodelovanje na projektih skupnega interesa

Na Mirovnem inštitutu v okviru projekta sofinanciramo delovno mesto koordinatorice komuniciranja.Partnerji:

Financerji:

Logotip Ministrstva za javno upravo (slo)1Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.