migrant children knjiga

Članek / What are the Problems? Reception Communities in the EU Environment

Pri založbi Octaedro Editorial je izšel zbornik Migrant Children’s Integration and Education in Europe. Approaches, Methodologies and Policies. Avtorice in avtorji v prispevkih analizirajo načine, kako obravnavati vprašanja, povezana z vključevanjem in izključevanjem priseljenih otrok in mladih, kako raziskovati probleme, katere epistemološke poti slediti, katere metodološke pristope uporabljati, kako se odražajo ugotovitve raziskav v politikah, sprejetih na nacionalni ravni in na ravni EU, ter kako lahko prispevajo k izboljšanju vsakdanjega življenja v šolah.

V zborniku je objavljen prispevek Vlaste Jalušič in Veronike Bajt What are the Problems? Reception Communities in the EU Environment, kjer obravnavata integracijsko politiko Evropske unije. Dostop do zbornika.