NNS South East European Media Observatory logo

Regionalni pregled javnih medijskih modelov v jugovzhodni Evropi

V okviru regionalnega projekta Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi, Mirovni inštitut, in v sodelovanju s partnerskimi organizacijami smo pripravili regionalni primerjalni pregled financiranja in delovanja modelov javnih medijskih služb v devetih državah jugovzhodne Evrope: Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška , Madžarska, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija in Slovenija.

Regionalni pregled, rezultat štiriletnega raziskovanja in analiz, je na voljo na spletni strani projekta.

V oktobru 2016 je v okviru projekta nastal regionalni pregled stanja urednikov in njihove vloge varuhov integritete medijev v šestih državah jugovzhodne Evrope. Tudi ta publikacija je na voljo na spletni strani projekta.

Oblikovan je bil tudi manifest, ki ob koncu projekta povzema glavna sporočila in zahteve po reformah medijske politike v državah v regiji.

Med leti 2013 in 2016 jeObservatorij medijev v Jugovzhodni Evropi oblikoval prostor za  številne medijsko reformne usmerjene analize in na stotine političnih priporočil, namenjenih medijski skupnosti in nosilcem odločanja v državah regije. Vse publikacije projekta so sedaj na voljo na enem mestu na spletni strani projekta.