Maja Breznik

Članek / Nesvobodno mezdno delo

2023 |

Članek »Unfree Wage Labour« razvije koncept »nesvobodnega mezdnega dela«, ki se nanaša na položaj, ko mora delavec (začasno in pogojno) prepustiti svojo delovno silo tretji osebi, ki jo nato...

Živa Humer

Knjiga / Military Families’ Health and Well-Being. A Socioecological Model of Risks

2023 |

Knjiga prinaša vpogled v življenje slovenskih vojaških družin. Napisala jo je multidisciplinarna skupina raziskovalk: Živa Humer (Mirovni inštitut) in Janja Vuga Beršnak, Jelena Juvan, Andreja Živoder, Ljubica Jelušič, Alenka...

Ajda Šulc, Mojca Pajnik, Nejc Berzelak et al.

Članek / Aligning populist worldviews of citizens to media preferences: peculiarities of an illiberal political context

2023 |

V članku preučujemo, kako spremljanje medijev in razumevanje vloge medijev v družbi vpliva na oblikovanje populističnih stališč javnosti.