Andrej Motl, Iztok Šori

Priročnik za prijavljanje sovražnega govora na družbenih omrežjih

2018 |

V priročniku so predstavljeni postopki za prijavo sovražnega govora na družbenih omrežjih, s poudarkom na omrežjih Facebook, Twitter in Youtube.

Neža Kogovšek Šalamon

Migration Law in Slovenia

2018 |

Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji izvira iz znane Mednarodne enciklopedije migracijskega prava (International Encyclopaedia of Laws).

Majda Hrženjak (ur.)

Razsežnosti skrbstvenega dela

2018 |

Monografija prinaša premišljevanje koncepta skrbi in skrbstvenega dela v kontekstu feminističnih teoretizacij državljanstva, politične ekonomije in etike skrbi.