Maja Breznik, Majda Hrženjak

Poglavje / Součinkujoči migracijski vzorci v oskrbi starih ljudi na evropski semiperiferiji

2024 |

Poglavje pokaže, da polperiferne države delujejo kot kompleksna vozlišča skrbstvenih migracij.

Birgit Sauer, Daniel Thiele, Iztok Šori et al.

Članek / Borderless fear? How right-wing populism aligns in affectively framing migration as a security threat in Austria and Slovenia

2024 |

Ugotovitve pokažejo na zaskrbljujoče zbliževanje proti-migracijskega diskurza onkraj meja in na potencialno širjenje desničarskega populističnega bloka, ki ga poenoti strah pred migracijami.

Mojca Pajnik

Članek / Professionalizing Emotions as Reflective Engagement in Emerging Forms of Journalism

2024 |

Avtorica analizira, kako novinarke_ji emocije artikulirajo kot »posebne učinke« s potencialom motivacije in angažiranja javnosti v dobi hibridnih medijev.