Maja Breznik

Članek / Nesvobodno mezdno delo

2023 |

Članek »Unfree Wage Labour« razvije koncept »nesvobodnega mezdnega dela«, ki se nanaša na položaj, ko mora delavec (začasno in pogojno) prepustiti svojo delovno silo tretji osebi, ki jo nato...

Živa Humer

Knjiga / Military Families’ Health and Well-Being. A Socioecological Model of Risks

2023 |

Knjiga prinaša vpogled v življenje slovenskih vojaških družin. Napisala jo je multidisciplinarna skupina raziskovalk: Živa Humer (Mirovni inštitut) in Janja Vuga Beršnak, Jelena Juvan, Andreja Živoder, Ljubica Jelušič, Alenka...