porocilo_slo-370x278

Poročilo / Review of existing survey data on migration and populism in Austria and Slovenia

Raziskovalci in raziskovalke projektne skupine, ki v okviru mednarodnega projekta Politični in medijski populizem: »Begunska kriza« v Sloveniji in Avstriji (POPMED) preučujejo populizem na prerezu migracijskih procesov in azilnih politik, so objavili primerjalno poročilo o rezultatih javnomnenjskih anket v Avstriji in Sloveniji. Poročilo v angleškem jeziku z naslovom Review of existing survey data on migration and populism in Austria and Slovenia analizira podatke javnomnenjskih anket, ki sta jih opravila Eurobarometer za Evropsko komisijo in EU institucije ter raziskovalci_ke, ki izvajajo nacionalne primerjalne študije v okviru mednarodnega programa European Social Survey (ESS) znotraj Evropskega univerzitetnega inštituta. Poročilo projektne skupine tako skozi analizo objavljenih javnomnenjskih anket zarisuje podobo javnega mnenja na področju migracij, populizma, zaupanja v politični in medijski sistem ter emocionalne navezanosti na politične sisteme v petletnem obdobju, ki ga je zaznamovala in oblikovala t. i. »migrantska kriza« leta 2015 in ki se zaključi s koncem leta 2019 tik pred globalnim pojavom pandemije koronavirusa.

Stališča, vrednote in mnenja, izražena v javnomnenjskih anketah, kažejo, da sta v analiziranem petletnem obdobju med prebivalstvom v Avstriji in Sloveniji prisotna izrazit protimigracijski sentiment in visoka emocionalna navezanost na nacionalno skupnost, čemur se v Sloveniji pridružujeta še majhna legitimnost političnega sistema in nizko zaupanje v medijski sistem. Poročilo s svojim primerjalnim pristopom in tematskim fokusom sintetizira ugotovitve o obsegu populizmov, ki se pojavljajo v političnem in medijskem polju, zato gre za študijo, ki s svojimi rezultati pomembno dopolnjuje številne že opravljene in objavljene analize projektne skupine.

Poročilo je za vse zainteresirane bralce in bralke na voljo na uradni spletni strani projekta POPMED (Rezultati).