Raziskovalno poročilo

Romi brez državljanstva in/ali osebnih dokumentov v Sloveniji: terenska raziskava izvedena v okviru projekta Evropskega centra za pravice Romov v Budimpešti

Raziskava o Romih brez državljanstva in/ali osebnih dokumentov v Sloveniji je bila opravljena v obdobju marec–junij 2003 v romski skupnosti v Ljubljani in Mariboru v okviru širšega raziskovalnega projekta Evropskega centra za pravice Romov (European Roma Rights Center – ERRC) v Budimpešti o Romih brez državljanstva in/ali osebnih dokumentov v državah naslednicah nekdanje SFRJ.