Labirinti skrbi. Pomen perspektive etike skrbi za socialno politiko

Labirinti skrbi. Pomen perspektive etike skrbi za socialno politiko

Knjiga oriše perspektivo etike skrbi, ki skrb pojmuje kot temelj vsakdanjega življenja, človekovega delovanja pa tudi kot demokratično prakso. Je perspektiva, ki jo je mogoče uporabiti tako za razvoj teoretskega mišljenja kakor tudi za analizo politik, kar nazorno pokažejo tudi prispevki objavljeni v knjigi. Selma Sevenhuijsen predstavi bistvene pojme v perspektivi etike skrbi, Vesna Leskošek se osredotoča na nacionalni program socialnega varstva in program boja proti revščini in socialni izključenosti, Alenka Švab piše o pojmovnih nastavkih družinske politike, ki so zapisani v Resoluciji o načelih oblikovanja družinske politike v RS, Majda Pahor raziskuje možnosti za etiko skrbi v tipično skrbstvenem poklicu – v zdravstveni negi, Ružica Boškić pa v svojem prispevku razčlenjuje predlog novega stanovanjskega zakona z vidika etike skrbi.

Kazalo
Selma Sevenhuijsen in Alenka Švab
Uvodnik

Selma Sevenhuijsen
Prostor za skrb. Pomen etike za socialno politiko

Vesna Leskošek
Skrb v socialni politiki – skrb za kaj?

Alenka Švab
Kako “skrbna” je država? Konceptualizacija skrbi v družinski politiki v Sloveniji

Majda Pahor
Skrb v slovenski zdravstveni negi: Nekatere ovire za kognitivno, refleksivno in moralno prakso

Ružica Boškić
“Ljubo doma, kdor ga ima!” Analiza predloga novega stanovanjskega zakona skozi leče etike skrbi

Vesna Leskošek
Uporaba metode trace za analizo slovenskega programa za boj proti revščini in socialni izključenosti