Raziskovalno poročilo

Kulturna vzgoja

Zaključni elaborat CRP-a “Kulturna vzgoja skozi otroško literaturo”.

V pričujoči raziskovalni nalogi Kulturna vzgoja izhajamo iz predpostavke, da je kulturna vzgoja pri nas nedomišljeno in neartikulirano področje. To ne pomeni, da se dejavnosti kulturne vzgoje ne izvajajo, pač pa, da tako v izobraževalni kot v kulturni sferi niso ustrezno sistemsko umeščene, spodbujane in osmišljene. Povezovanje kulture in izobraževanja je pri nas bolj ali manj stvar naključja in dobre volje posameznikov. Namen projekta je zato vzpostavitev konceptualnih, metodoloških, političnih in praktičnih nastavkov za razmah strokovnih razprav o kulturni vzgoji in njeno praktično udejanjanje.