Scenarij za razvoj institucij EU. Pred vrhom v Nici in po njem

Scenarij za razvoj institucij EU. Pred vrhom v Nici in po njem

»Delo se ukvarja z vprašanjem formalne enakopravnosti držav EU v preteklosti, v sedanjem trenutku in ob eventualni (sicer skoraj gotovi) širitvi… Pričujoče delo bo gotovo lahko zadovoljilo vse tiste bralce, ki jih zanima formalna stran odločanja kot manifestativni izraz suverenosti in identitete držav v tej meddržavni združbi… Delo samo zelo natančno analizira različne predloge, ki so se pojavili pred s Pogodbo iz Nice predvidenimi institucionalnimi popravki, in sprejete institucionalne rešitve… Samo upamo lahko, da bodo tovrstne analize postale del politične analize državnih analitičnih oddelkov in tudi del zunanjepolitičnega odločanja v Sloveniji.« (Iz predgovora)

Kazalo
Predgovor (Bojko Bučar)

Institucionalna reforma EU
Najpoglavitnejše institucije pri oblikovanju zakonodaje in politik EU
Institucionalna reforma in medvladna konferenca
Imenovanje in predstavljanje v osrednjih institucijah EU pred reformami
Predlogi reform v svetu EU, evropski komisiji in evropskem parlamentu
Dogovor iz Nice
Slovenija in njen položaj v poglavitnih institucijah EU
Vizija prihodnjega razmerja med članicami v uniji
Nova vprašanja in negotovosti ter razsežnosti in omejitve zaključka

Priloga A
Priloga B

Opombe, Literatura