Raziskovalno poročilo

Sodobno državljanstvo: politike vključevanja in izključevanja

Poglavitni cilj je ugotoviti, kako slovenska zakonodaja in praksa slovenskih sodišč kreirata politike vključevanja in izključevanja na podlagi različnih državljanskih in tujskih statusov. Raziskava je predvsem osredotočena na področje zaposlovanja, socialnega varstva in antidiskriminacijske zakonodaje.