Spremenjene vloge nevladnih organizacij

Spremenjene vloge nevladnih organizacij

“Vesna Leskošek izhaja iz nekaj predpostavk, in sicer iz paradigmatskih sprememb na področju blaginjskih sistemov, sprememnjene vloge uporabnikov storitev, kritik blaginjskih sistemov; predvsem njihove pokroviteljske vloge, ki je v preteklosti pripomogla k pasivnosti in podrejenosti ljudi v sistemu storitvenih institucij na področju socialnega varstva. /…/
Majda Hrženjak v besedilu izhaja iz širših družbenih procesov (nova družbena gibanja, debate o državljanstvu in državljanskih pravicah, postmodernosti) kot spodbud za spremembo v naravi in organizaciji vladnega in nevladnega socialnega skrbstva. /…/” (iz Povzetka)