Svoboda tiska in pravice posameznika. Pravica do popravka in pravica do odgovora v slovenski zakonodaji

Svoboda tiska in pravice posameznika. Pravica do popravka in pravica do odgovora v slovenski zakonodaji

Avtorja Matevž Krivic in Simona Zatler analizirata pomen pravice do popravka in pravice do odgovora v odnosu do svobode tiska, izpostavljata problem sporne ureditve teh pravic v slovenski zakonodaji in ponujata rešitve. Matevž Krivic ugotavlja, da nerazumevanje pravice do popravka in pravice do odgovora – dveh institutov našega medijskega prava – izvira iz njunega nepoznavanja in tudi iz njunih delno nelogičnih poimenovanj. Simona Zatler ugotavlja, da so odgovornost, naloga in dolžnost novinarjev, da informacije in mnenja sporočajo javnosti tako, da bo ves čas čim bolje obveščena in da bo zato njen prispevek k upravljanju skupnih zadev čim bolj učinkovit. Za uresničevanje te naloge in dolžnosti se novinarjem sicer omogoča, da to svojo javno funkcijo opravljajo avtonomno in brez zunanjih pritiskov, hkrati pa ravno ta odgovornost medijev upravičuje vrsto omejitev v njihovi dejavnosti.