zasebnost na internetu

Zasebnost na internetu

Knjiga govori o problemu zasebnosti v sodobni informacijski in potrošniški družbi, predvsem pa o problemu zasebnosti na internetu. Avtor se najprej dotakne socioloških dimenzij problema zasebnosti, v nadaljevanju pa obravnava pravne in tehnološke predpostavke nadzorovanja in zagotavljanja zasebnosti na internetu. Konkretni primeri možnih zlorab zasebnosti na internetu, kakor tudi opisi nekaterih zaščitnih tehnik, pa predstavljajo praktični vidik te vsestransko uporabne knjige. Tako je govora o tehnologijah, ki omogočajo vdore v računalniške sisteme, prestrezanje elektronske pošte, prestrezanje podatkov, ki potujejo skozi omrežja, povezovanje in zbiranje razpršenih podatkov, ravno tako pa se bralec seznani s tehnologijami in postopki, ki te dejavnosti onemogočajo ali kako drugače ščitijo uporabnike pred njimi. Knjiga je zaradi svoje vsestranske uporabnosti vsekakor zanimiva in priročna za vse inštitucije in posameznike, ki se ukvarjajo z računalništvom in informacijskimi tehnologijami.
Kazalo
Uvod
Zasebnost, nadzor in tehnologija

Družba nadzora
Nadzor na delovnem mestu in nadzor potrošnikov
Nadzor in informacijska tehnologija
Elektronski panoptikon
Nadzor in zasebnost
Varstvo zasebnosti

Zasebnost v virtualnem prostoru
Pridobivanje informacij o računalniku, vključenem v omrežje
Elektronske sledi pri ponudniku dostopa do interneta
Elektronske sledi pri ponudniku internetnih storitev in vsebin
Povezovanje in zbiranje razpršenih podatkov
Prestrezanje podatkov po omrežju
Prestrezanje elektronske pošte
Vdiranje v sisteme
Prestrezanje podatkov in informacij v okolici sistema

Varstvo zasebnosti v virtualnem prostoru
Anonimizacija
Zaščita pred prestrezanjem
Zaščita pred vdori in zasegom podatkov
Brisanje elektronskih sledi
Zaščita pred tempest napadi
Kriptografija in gibanje za elektronsko zasebnost

Slovenska zakonodaja in praksa
Prostorska zasebnost
Komunikacijska zasebnost
Informacijska zasebnost

Sklep

Literatura

Slovar uporabljenih pojmov