Izjave za javnost

Radio Študent – mir mu dajte!

Radio Študent – mir mu dajte!

Na Mirovnem inštitutu se pridružujemo aktualnim pozivom, ki zavračajo rušilna dejanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani do Radia Študent in pristojne na tej instituciji pozivamo k odgovornemu ravnanju za zaščito obstoja in avtonomnosti enega redkih nekonformističnih medijev v Sloveniji.

Študentsko organizacijo obenem pozivamo, da se zaveže k prizadevanju za ustvarjanje dolgoročnih sistemskih pogojev za avtonomno delovanje in nadaljnji razvoj programskega ustvarjanja Radia Študent, usmerjenega v poglobljeno analizo, kritično mišljenje in ustvarjalnost ter da v ta prizadevanja in dialog o prihodnosti Radia Študent pritegne vse ključne akterje.

Pogubni učinki sorodnih prijemov političnega podrejanja, privatizacije in tržnega usmerjanja javnih medijev v Sloveniji, ki usodno zapirajo prostor za kritično javnost, naj opomnijo študentske politike in druge, pristojne za medijsko in kulturno politiko v Sloveniji, kam peljejo takšna ravnanja. Ustaviti je potrebno nadaljnje rušenje pridobitev,  ki so jih na področju javnih medijev in študentskega ustvarjanja gradile generacije.

Začetek delovanja v tej smeri pričakujemo danes – na seji študentskega zbora! Poziv k odgovornosti gre tudi drugim akterjem: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Mestno občino Ljubljana pozivamo, naj ukrepajo za nemoteno delovanje RŠ. Univerzo v Ljubljani pozivamo, naj vstopi v soustanoviteljstvo RŠ, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve pa, naj omogoči širitev slišnosti RŠ izven Ljubljane in okolice.

Zahtevamo več Radia Študent in dolgoročno rešitev zanj!

Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta

Ljubljana, 30. januarja 2014