Novice

Rasizem: razrezani svet, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. 260

Rasizem: razrezani svet, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. 260

Tematska številka ČKZ: Rasizem: razrezani svet, št. 260, Založba Beletrina

Tematska številka ČKZ: Rasizem: razrezani svet, št. 260, Založba Beletrina

Razlogov za tokratno številko ČKZ o rasizmu je veliko, potrjujejo jih vse ženske, moški, otroci, najstniki, ki zaradi vojne, podnebnih sprememb, ekonomskih ali osebnih razlogov prihajajo v Evropo. Tukaj jih čaka rasizem političnih strank in skupin, ki se je iz obskurnosti prestavil v središče političnega odločanja. Tako levi kot desni, zliti v evropski center, zaprti v alienirane institucije, so ponotranjili rasizem kot agendo svojih politik, namesto da bi okrog rasizma zgradili cordon sanitaire. Rasistične politične stranke so danes del evropskega parlamenta in drugih institucij odločanja. V zadnjem desetletju se desničarske in skrajno desničarske stranke krepijo, volilni rezultati se jim vidno izboljšujejo. V tem času so prav tako okrepile članstvo in vidnost v javnosti paramilitaristične, skrajno desničarske skupine na vseh koncih Evrope, ki na zaprtih taborih malikujejo fašizem in nacizem, v javnem življenju pa žanjejo odobravanje s sklicevanjem na patriotizem, t. i. »dobri nacionalizem«. Njihove tarče so migranti, muslimani, Romi, pozivajo k linču LGBT-ljudi, slavijo vojno in holokavst. Doživeli smo ponovno legitimizacijo in z njo preporod rasizma, ob hkratnem izgonu pojma rasizem iz političnega besednjaka, ko nas politične elite prepričujejo, da rasizma ni več. V tej številki ČKZ razkrivamo maske rasizma ter opozarjamo na njegovo živost in vseprisotnost.

Urednika: Mojca Pajnik, Erik Valenčič
Avtorji (po zaporedju prispevkov): Mojca Pajnik, Giovanna Campani, Vlasta Jalušič, Gal Kirn, Egon Pelikan, Irena Šumi, Ana Frank, Iztok Šori, Roman Kuhar, Nina Meh, Adin Crnkić, Veronika Bajt, Boris Vezjak, Zarja Protner, Gabriella Lazaridis, Vasiliki Tsagkroni, Edma Ajanović, Stefanie Mayer, Birgit Sauer, Erik Valenčič, Irina Vincić, Maša Pavlič, Nena Močnik, Ildiko Barna, Živa Humer, Mojca Frelih

Online: http://www.studentskazalozba.si/knjige/ckz
Naročilo knjige: http://www.knjigarna-beletrina.com/knjigarna/ckz/rasizem-razrezani-svet/20967

Kazalo

UVODNIK

7 Mojca Pajnik: V imenu ljudstva: sodobni procesi rasizacije

IDEOLOGIJE RASIZMA

19 Giovanna Campani: Nejasne meje rasizma, neofašizma in nacionalnega populizma

28 Vlasta Jalušič: Rasizem, ideologija in sovraštvo

44 Gal Kirn: Ime česa je Pegida?

54 Egon Pelikan: Teorije zarote po slovensko: antisemitizem brez Judov

68 Irena Šumi: Slovenski antisemitizem, živ pokopan v ideologiji slovenske narodne sprave

NORMALIZACIJA RASIZMA V SLOVENIJI

87 Ana Frank in Iztok Šori: Normalizacija rasizma z jezikom demokracije: primer Slovenske demokratske stranke

102 Iztok Šori: Za narodov blagor: skrajno desni populizem v diskurzu stranke Nova Slovenija

116 Roman Kuhar: Konec je sveta, kot ga poznamo: Populistične strategije nasprotnikov Družinskega zakonika

131 Nina Meh: Dogodkovni čas: analiza medijskega diskurza v razpravah o družinskem zakoniku

142 Adin Crnkić: Fašizem brez obraza: Avtonomni nacionalisti Slovenije

151 Veronika Bajt: Nacionalizem in rasizem v domoljubju »Tukaj je Slovenija«

165 Boris Vezjak: Hervardi, Valenčič in vprašanje rasizma

169 Faksimile sodbe v primeru Valenčič

RASIZEM V DROBOVJU EVROPE

177 Zarja Protner: Populistične skrajno desne stranke v Evropskem parlamentu – pohod na Evropo

188 Gabriella Lazaridis in Vasiliki Tsagkroni: ‘Sodobni črnosrajčniki’ v Grčiji in Veliki Britaniji: strategije sovraštva in akcije proti ‘drugemu’

201 Edma Ajanovic, Stefanie Mayer in Birgit Sauer: Naravni sovražniki: Artikulacije rasizma v desničarskem populizmu v Avstriji

213 Erik Valenčič: Prebujanje teme na vzhodu

229 Irina Vinčić Manojlović: Dayton kot legalizacija etničnega čiščenja

ŠOLA, RASIZEM IN ANTIRASIZEM

243 Maša Pavlič: Negacionizem med slovenskimi srednješolci

256 Nena Močnik: Performativne prakse v poučevanju o ideologijah izključevanja

270 Ildikó Barna: Poučevanje o sovraštvu in proti njemu na Madžarskem: študija primera

282 Živa Humer in Mojca Frelih: E-delovanje na šolskem terenu