E-delovanje proti nasilju

V projektu preučujemo nove oblike populizma in rasizma ter njuno širjenje prek digitalnih medijev, s ciljem ozaveščanja mladih o nasilnih medijskih vsebinah in njihovim polnomočenjem za državljansko delovanje in medijsko pismenost.

Projekt preučuje populizem v Evropi in analizira vidnejše populistične in rasistične organizacije in gibanja v sedmih evropskih državah (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Italija, Slovenija, Velika Britanija). Ukvarja se z analizo medijev, ki jih uporabljajo populistične skupine, z njihovimi komunikacijskimi strategijami in načini širjenja nasilnih sporočil o »drugem«. Raziskujemo konstruiranje stereotipov in sovražnega govora, povezanega z etničnostjo, spolom, religijo in spolno usmerjenostjo. Projekt ozavešča mlade o delovanju populističnih skupin in o medijskih reprezentacijah. Pozornost posveča izobraževanju mladih in učiteljev ter učiteljic o medijih in populizmu/rasizmu. Med aktivnostmi načrtujemo izvedbo izobraževalnih modulov za učitelje srednjih šol, s poudarkom na razpravi o populizmu v navezavi na splet.
Gl. http://www.engagementproject.eu/.Partnerji:

  • University of Florence, Italija
  • Média Animation ASBL, Belgija
  • University of Leicester, Velika Britanija
  • New Bulgarian University, Bolgarija
  • University of Paris 8, Francija
  • University of Vienna, Avstrija

Financerji:

Evropska komisija, Program DAPHNE, 2013-2015