Novice

Raziskovanje (ne)enakosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju danes

Raziskovanje (ne)enakosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju danes

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature vabi na nadaljevanje mesečnih diskusij “PI pogovori”, ki bodo v letu 2015 potekali v znamenju 50. obletnice delovanja inštituta. Pogovor  na temo: “Raziskovanje (ne)enakosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju danes” bo v sredo, 11. februarja 2015 ob 19:00 v Trubarjevi hiši literature, Ribji trg 2, Ljubljana. Sogovornice: dr. Valerija Vendramin, dr. Metka Mencin Čeplak in dr. Majda Hrženjak.

Leta 1995 (ko je pri nas izšla prva Bela knjiga) je bilo videti, da so postavljene ustrezne zasnove za obdelavo problematike (ne)enakosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju, enakost med spoloma je bila definirana kot medpredmetna tema … Danes pa te vsebine in forme izginjajo iz osnovnošolskih kurikulov, ustvarjen je vtis, kot da je vse že nekako urejeno, in da so deklice »prehitele« fante.

Namen razprave je pokazati prevladujoče težnje v razpravah o (ne)enakosti med spoloma v vzgoji in izobraževanju danes in izpostaviti nekatere trende postfeminizma in neoliberalizma v Sloveniji in svetu. Standardizirani mednarodni pristopi k raziskovanju vzgoje in izobraževanja se tesno povezujejo s političnimi in gospodarskimi imperativi, razumevanje enakosti med spoloma v izobraževanju pa je močno zoženo – bolj in bolj ga zaznamuje neoliberalna logika, širši edukacijski cilji pa so potisnjeni ob stran.