Novice

Razprava o položaju in prihodnosti skrbstva v Sloveniji

Razprava o položaju in prihodnosti skrbstva v Sloveniji

Majda Hrženjak je sodelovala na okrogli mizi Kdo bo skrbel za nas? Položaj in prihodnost skrbstva v naši družbi, ki jo je 25. marca organiziral evropski poslanec Milan Brglez. Okroglo mizo si lahko ogledate na povezavi Milan Brglez – Okrogla miza: Kdo bo skrbel za nas? | Facebook

Dve leti po izbruhu pandemije se je Evropska komisija odzvala z napovedjo skupnega evropskega odziva na izzive, s katerimi se soočajo javni skrbstveni sistemi v državah članicah, in napovedala, da bo jeseni 2022 predstavila Evropsko strategijo za oskrbo. Strategija naj bi izhajala iz pravic ljudi ter zajela celotno življenjsko obdobje. Za celovit in ambiciozen načrt ter za skupno evropsko ukrepanje si bo prizadeval tudi Evropski parlament s pripravo skupnega poročila Odborov za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (poročevalca: Milan Brglez in Sirpa Pietikäinen). Cilj okrogle mize je spodbuditi razpravo o položaju in prihodnosti skrbstva v Sloveniji ter jo povezati v okvir razprav in pobud, ki potekajo na evropski ravni.

omizje Kdo bo skrbel za nas

Majda Hrženjak je kritično izpostavila dve nasprotujoči si politični strategiji v EU – po eni strani strategija oskrbe starejših predvideva čim daljšo oskrbo na domu, po drugi strani zaposlovalne in pokojninske politike usmerjajo ženske v to, da bi bile čim bolj in čim dlje aktivne na trgu dela. Ker se o nelogičnostih in zagatah soobstoja teh dveh strategij ne pogovarja odkrito, se obremenjenost žensk z neformalno oskrbo v EU prav nič ne zmanjšuje. Neformalna oskrba se zato premešča na komercialni in sivi trg ter v transnacionalizacijo oskrbe. To je podprto tudi z mehanizmom denarnih prejemkov, ki jih z novim Zakonom o dolgotrajni oskrbi uvaja tudi Slovenija. Taka situacija ustvarja prekarno oskrbo in prekarno skrbstveno delo, poglablja pa tudi neenakosti med ženskami različnih ekonomskih položajev in med ženskami iz držav vzhodne in zahodne Evrope.