Novice

Regionalna konferenca o prihodnosti neodvisnega novinarstva

Regionalna konferenca o prihodnosti neodvisnega novinarstva

NNS South East European Media Observatory logoMirovni inštitut, Novosadska novinarska šola in še osem drugih partnerskih organizacij iz držav Jugovzhodne Evrope organizirajo 13. junija 2016 v Novem Sadu zaključno konferenco projekta Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi. Naslov konference je “Alternative – Medijske reforme za medijsko integriteto in prihodnost neodvisnega novinarstva: Iskanje alternativ korumpiranim medijskim sistemom v državah Jugovzhodne Evrope”.

Več o namenu in programu konference ter o analizah, pripravljenih za konferenco, je dostopno na spletni strani projekta:
http://mediaobservatory.net/news-and-events/future-independent-journalism-western-balkans-and-turkey.