Izjave za javnost

RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je ZAte – Koalicija ZA strokovno in neodvisno RTV Slovenija

RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je ZAte – Koalicija ZA strokovno in neodvisno RTV Slovenija

V referendumsko kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija (RTVS) smo se vključili tudi Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zavod za kulturo raznolikosti Open.

Vsaka organizacija bo sicer vodila svoje predreferendumske aktivnosti, a ker smo ugotovili, da nas druži zavzemanje ZA politično neodvisno, strokovno in sodobno javno RTV, smo se povezali v koalicijo ZA pod skupnim geslom »RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je ZAte«.

Organizacije, združene v koaliciji, bomo v kampanji izpostavljale zlasti strokovne argumente, in ne političnih. Ali drugače: Mi nismo ne za levo ne za desno politiko, ampak za javno radiotelevizijo brez politike.

ZAkon o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV podpiramo, ker je korak v pravo smer, v smer, ki krni vpliv politike na delo javnega medija, s tem ko spreminja sestavo zdajšnjega programskega sveta na način, da iz novega sveta zavoda izloča predstavnike političnih strank, več prostora pa namenja predstavnikom javnosti.

ZAkon podpiramo, ker menimo, da morajo javno radiotelevizijo voditi strokovno usposobljeni ljudje, ki spoštujejo profesionalne standarde in sledenje tem zahtevajo tudi od drugih zaposlenih.

ZAkon podpiramo, ker menimo, da je poseg v aktualno stanje, ki ga omogoča, nujen. Predolgo na RTV že trajajo razmere, v katerih so številni strokovno usposobljeni kadri odšli, zlasti novinarji, prišli pa so slabše usposobljeni kadri iz medijev, tesno povezanih z eno politično opcijo. Sprememba se pozna na padcu kakovosti zlasti (ne pa samo) informativnega programa. Prav tako predolgo trajajo razmere, v katerih nekdanji vladni piarovec novinarje šikanira, na njih pritiska in jim grozi z odpovedjo. Vlečejo se razmere, v katerih so novinarji primorani stavkati, aktualno vodstvo RTV pa na njihova opozorila ni sposobno podati primernega odgovora.

ZAkon podpiramo, ker je javna radiotelevizija namenjena javnosti, je ZAme, je ZAte, ZA nas in ZA vas. In javnost si zasluži kakovosten javni servis. Kakovostne informativne oddaje, kakovostne športne prenose, kulturne, izobraževalne, dokumentarne oddaje. Oddaje, ki jih bomo z užitkom spet vsi gledali.

Ob kampanji Za obSTAnek Slovenske tiskovne agencije, ki jo je politika skoraj leto dni pustila životariti, je javnost povzdignila glas in s skoraj 400.000 evri donacij jasno sporočila, da si tudi želi in potrebuje kakovosten javni medijski servis. Tokrat donacije niso potrebne, denar gospodinjstva že namenjajo vsak mesec s prispevkom za RTV. Mora pa javnost za svoj denar zahtevati kakovost. Prepričani smo, da je to, da bo dobila, kar želi, bolj verjetno z uveljavitvijo zakona. Zato pozivamo vse volivce, da tudi tokrat povzdignejo glas (na način, da) gredo na referendum in obkrožijo ZA.

rtv je zakon tiskovka

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki naštetih organizacij predstavili vsak svoje argumente, zakaj je treba na referendumu 27. novembra obkrožiti ZA.

Predstavnica Društva novinarjev Slovenije Špela Stare je dejala, da je po popolni politični ugrabitvi RTV Slovenija, ki jo omogoča veljavni zakon, končno prišel čas, da naš največji javni razbremenimo vplivov politike in mu omogočimo neodvisno delovanje. Novi zakon ni popoln, slediti mu mora korenita reforma, je pa korak v pravo smer.

Predstavnica Mirovnega inštituta Brankica Petković je povedala, da so na Mirovnem inštitutu ZA uveljavitev novele Zakona o RTV Slovenija. Podpirajo zakonske rešitve, ki so usmerjene v preprečevanje političnega vpliva na organe upravljanja in vodenja, na imenovanje in delovanje urednikov in novinarjev, in na programske vsebine. So ZA, ker danes bolj kot kadar koli potrebujemo neodvisen in verostojen javni medij, ki je prostor odprte in pluralne javne razprave ter ustvarjanja vrhunskih kulturnih in umetniških vsebin. RTV naj bo gradnik skupnosti, odgovoren javnosti, nikoli podrejen katerikoli politični ali interesni skupini. 

Predstavnica PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad je spomnila, da so sodelovali že pri pripravi izhodišč za zakon o RTV. Tako bodo tudi v tej referendumski kampanji sodelovali s strokovnjaki in strokovnjakinjami s področja medijev, pravnimi strokovnjaki, z zaposlenimi in predstavniki novinarskih združenj, s katerimi bodo naslavljali predvsem strokovno-pravna vprašanja, povezana s položajem RTV, ki ga njihov predlog izboljšuje. Prizadevali si bodo, da ga čim več volivcev in volivk podpre, s tem, da na referendumu obkroži ZA. Civilna družba se je znova povezala, vsak prispeva s svojim znanjem in kapacitetami, kar se je do sedaj izkazalo kot pravi recept za uspeh. Vsekakor pa brez udeležbe ljudi na referendumu to ni dovolj. Tega se zavedajo in zato vsem, ki potrebujejo informacije o pravnih vidikih zakona, te na PIC-u tudi ponujajo. 

Predstavnica Zavoda za kulturo raznolikosti Open Barbara Rajgelj pa je poudarila, da spremembe zakona o RTVS temeljijo na nekaj pomembnih načelih, ki jih veljavni zakon ne zagotavlja. To so zlasti načelo depolitizacije, pluralnosti zastopanja, tretjinskega delavskega soodločanja ter strokovnega finančnega nadzora. Nova sestava sveta RTVS odslikava pluralnost interesov različnih družbenih skupin in ni last politike. To redko priložnost, ki jo politika s tem zakonom ponuja aktivnim državljanom moramo podpreti z glasom ZA. V zavodu Open tudi vabijo na info točko in na pogovore in druženja z ustvarjalci_kami z RTVS v lokal in kulturni center Pritličje. 

Uveljavitev novele zakona o RTV podpirajo tudi številne druge organizacije, ki v kampanjo sicer niso vstopile kot organizatorji, so pa podprli kampanjo koalicije omenjene četverice kot prijatelji RTV. Med njimi so Sindikat novinarjev Slovenije, Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Danes je nov dan, Sindikat Mladi plus, Radio Študent. Predstavniki so podporo izrazili tudi s prisotnostjo na današnjem dogodku.

rtv je zakon fb