Seksizem v vsakdanjem življenju

Seksizem v vsakdanjem življenju

Moška in ženska ikona zelene barve na beli podlagi, moški ima v rokah aktovko, ženksa pa metlo.

Diskusijsko-bralno-filmski krožek PeF pripravlja okroglo mizo o seksizmu v vsakdanjem življenju. Dogodek se bo odvil v torek, 21. aprila 2015 ob 18.30 na Pedagoški fakulteti, predavalnica 048.

Govorke:

  • prof. dr. Maca Jogan, sociologinja, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani; ukvarja se z družbeno konstrukcijo hierarhije med spoloma in preučuje  vlogo RKC in družbenoekonomskih sistemov pri konstrukciji ženske.
  • Milica Antić Gaber, sociologinja, redna profesorica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; njeni raziskovalni interesi so ženske študije, feministična teorija, feministična politična teorija, ženske v politiki, spol in nasilje ter spol in globalizacija.
  • Vlasta Jalušič, raziskovalka na Mirovnem inštitutu; njene raziskovalne teme so študije spolov, nacionalizem, politična teorija in rasizem.

Pogovarjale_i se bodo o feminističnih bojih, seksizmu, feminizaciji poklicev, o antifeminističnih težnjah na širši družbeni ravni in o tem, kako jih učinkovito naslavljati, ter o pomenu produkcije vednosti v povezavi z oblastjo.