Novice

Sestanek raziskovalne skupine projekta ORIS

Sestanek raziskovalne skupine projekta ORIS

V sredo, 22.9.2021, se je sestala raziskovalna skupina projekta »Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme« (ORIS). Ocenila je opravljeno delo in sprejela načrt prihodnjih aktivnosti.

V okviru projekta je bil zaključen sistematični pregled slovenske literature o seksualnem delu, ki skozi analizo in povzetke 45 študij ponuja vpogled v poklicna tveganja, stigmo in politike na področju seksualnega dela v Sloveniji. Izsledki sistematičnega pregleda predstavljajo izhodišče za kvantitativno raziskavo o poklicnih tveganjih v seksualnem delu, ki bo opravljena v naslednji fazi projekta.

V teku sta tudi sistematični pregled in meta analiza mednarodne literature, ki vključujeta več kot 100 kvalitativnih in kvantitativnih študij. Skozi analizo bodo raziskovalci_ke skušali_e pridobiti podatke o vplivu stigme na poklicna tveganja v seksualnem delu. Med drugim si zastavljajo vprašanje, kako se stigma in poklicna tveganja manifestirajo v državah z različnimi zakonodajnimi režimi do prostitucije.

Raziskovalna skupina je začrtala tudi prihajajoče projektne aktivnosti. Izvedla bo fokusno skupino s seksualnimi delavkami_ci, na podlagi katere bo pripravila anketo o poklicnih tveganjih. Opravila bo socio-pravno analizo sodnih spisov in intervjuje s strokovnjaki_njami, da bi ugotovila, kako se stigma manifestira skozi politike in delovanje institucij. Skozi celoten terenski del projekta bo potekalo mapiranje s ciljem celovite ocene obsega in strukture seksualnega dela v Sloveniji. Poseben poudarek projekta je na razširjanju rezultatov, s ciljem opolnomočenja seksualnih delavk_cev.