Novice

Simpozij »Oči širom otvorene: Promišljanje seksualnosti, ljubavi i roda«

Simpozij »Oči širom otvorene: Promišljanje seksualnosti, ljubavi i roda«

Na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu je med 17. in 19. majem potekal mednarodni multidisciplinarni študentski simpozij Oči širom otvorene: Promišljanje seksualnosti, ljubavi i roda, ki je bil namenjen povezovanju profesorjev_ic in študentk_ov in raziskovalk_cev, ki z raznolikimi pristopi obravnavajo sodobna družbena razmerja seksualnosti, romantičnih razmerij in spola. Leja Markelj je na simpoziju predstavila prispevek z naslovom Intimate and Emotional Labour Through the Lens of Sex Work, v katerem je obravnavala procese intimizacije in emocionalizacije seksualnega dela (in dela nasploh). V prispevku se je spraševala, kako so nematerialne oblike dela, zlasti intimno in čustveno delo, prestrukturirale seksualno industrijo v Sloveniji, in sicer skozi preučevanje storitve »girlfriend-experience« kot paradigmatskega primera afektivnega dela. Študija je nastala kot del raziskave, ki smo jo na Mirovnem inštitutu izvedli v okviru projekta Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigma (ORIS).