Novice

Slovenska vlada mora omogočiti varne poti do zatočišča za palestinske družine v Gazi

Slovenska vlada mora omogočiti varne poti do zatočišča za palestinske družine v Gazi

Izjava Barbara Vodopivec, Gibanje za pravice Palestincev

Več kot 6 mesecev je minilo od pričetka izraelskega genocida v Gazi. Izraelski napadi so ubili skoraj 34.000 ljudi, od tega je več kot 14.500 otrok. Ranjenih je preko 76.000, več kot 7000 je pogrešanih. Izraelska vojska uničuje bolnice in napada sestradane ljudi, ki čakajo na hrano. Izrael blokira dostavo zdravil in hrane – zaradi podhranjenosti je umrlo že skoraj 30 otrok. Izrael se ne ustavlja. Izraelski predsednik vlade je pretekli teden določil datum napada na mesto Rafa, ki je že tarča rednih bombnih napadov. Tja se je na zahtevo izraelske vojske zaradi uničenja severne in osrednje Gaze zateklo več kot 1,5 milijona Palestink in Palestincev.

Ljudje v Gazi so ujeti. Izrael Gazo popolnoma blokira in hkrati uničuje, kar pomeni, da ni nikjer mogoče z gotovostjo v Gazi biti na varnem.

Francesca Albanese, priznana mednarodnopravna strokovnjakinja  in posebna poročevalka za okupirana palestinska ozemlja, je v svojem zadnjem poročilu ugotovila, da je Izrael prestopil mejo izvrševanja genocida. »Racionaliziranje vzorca napadov na civilne objekte, zavestno masovno pobijanje civilistov je postalo vojaška strategija, ki temelji na tem, da se verjetne vojne zločine predstavlja kot ravnanja, skladna z mednarodnim humanitarnim pravom. Ta strategija samo po sebi in jasno kaže na genocidno politiko.«

Republika Slovenija je članica mednarodne skupnosti in podpisnica Ženevskih konvencij in Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Zavezala se je, da bo ukrenila vse, kar lahko, da zaščiti civilno prebivalstvo pred najhujšimi hudodelstvi. Njena dolžnost je, da sprejme proti Izraelu konkretne ukrepe z namenom, da se ustavi izvrševanje genocida. Kar lahko prav tako naredi, je, da Palestincem in Palestinkam, ki jim grozi genocid, ponudi zatočišče in varnost. Vzpostavi lahko poti za varen prihod do zatočišča, ki je bistvena sestavina mednarodnega sistema zaščite beguncev.

Pred dvema mesecema smo na vlado Roberta Goloba naslovili predlog, naj vzpostavi dopolnilne poti za varen prihod ožjih in širših družinskih članov Palestincev in Palestink, ki živijo v Sloveniji. Danes nas več kot 20 NVO in sindikatov ponovno poziva Vlado Republike Slovenije, naj čimprej omogoči sistemsko vzpostavitev varnih poti do zatočišča za Palestinke in Palestince v Gazi, ki imajo v Sloveniji svoje hčerke, sinove, brate, sestre, strice in tete. Vlada Republike Slovenije je že dokazala, da lahko ljudi iz Gaze evakuira na varno v Slovenijo. Njena dolžnost ostaja, da naredi vse, da zaščiti palestinsko prebivalstvo v Gazi pred genocidom – tudi s tem, da tistim, ki želijo, zagotovi varnost.

Ob pričetku vojne v Ukrajini je Evropa pokazala politično pripravljenost, da se ljudem, ki so se znašli v vojni, omogoči pobeg na varno. Prepoved diskriminacije in spoštovanje enakopravnosti vseh ljudi ne glede na rasno, versko ali etnično pripadnost zahtevata, da se enaka pripravljenost pokaže tudi za Palestince in Palestinke, dokler Gaza ne bo ponovno varna za življenje.

Pobudam za vzpostavitev dopolnilnih poti smo priča tudi drugod po Evropi in svetu. »Prevladujoči tip in obseg izraelskega napada na Gazo in uničujoče življenjske razmere, ki jih je povzročil, razkrivajo namen fizično uničiti Palestince kot skupino,« opozarja posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese. Slovenija mora narediti več, da se ustavi Izrael pri izvrševanju genocida v Gazi. »Nobena Palestinka ali Palestinec v Gazi ne more računati na varnost. To ima katastrofalne, namerno povzročene učinke, cena tega je na desetine tisočev izgubljenih življenj, uničenje življenjskega tkiva v Gazi in nepopravljiva škoda za celotno prebivalstvo,« ugotavlja Francesca Albanese.

Če želi ohraniti človečnost in pravico, da se razglaša za humanitarno ter zavezano mednarodnemu pravu, mora vlada Republike Slovenije olajšati in zagotoviti način, da bodo vnuki v Sloveniji lahko ponovno srečali svoje babice, ki so trenutno v Gazi, da bodo bratje ponovno lahko objeli svoje sestre.

Izjava Urša Regvar, PIC

V Sloveniji na podlagi različnih dovoljenj za prebivanje (mednarodna zaščita, dovoljenje za prebivanje in delo, dovoljenje za družinske člane slovenskih državljanov itd.) prebivajo številni Palestinci in Palestinke, katerih družinski člani se trenutno nahajajo v Gazi. Obstoječi zakonodajni okvir številnim onemogoča, da bi lahko v Slovenijo prišli na varen in urejen način ter v njej zakonito prebivali. Zato vas pozivamo, da z vzpostavitvijo dopolnilih poti posameznikom omogočite prihod in prebivanje v Sloveniji.

Dopolnilne poti so poti, ki posameznikom omogočajo varen in zakonit odhod iz države, v kateri se nahajajo, vstop v Republiko Slovenijo ter zakonito prebivanje v njej. Njihov namen je, da se posamezniki izognejo dolgotrajni, nevarni in dragi poti v Evropo, nereuliranemu prebivanju v različnih državah, v katerih nimajo možnosti za regularizacijo statusa, pogosto pa se tam nahajajo v nehumanih razmerah.

Z modeli zakonitega in varnega prihoda ima Slovenija že izkušnje. V Sloveniji je namreč dobro vzpostavljen postopek združitve družine oseb z mednarodno zaščito, v preteklosti smo že sodelovali v EU programih preselitve in premestitve, prav tako pa smo sodelovali tudi pri evakuaciji posameznikov iz Afganistana ter izvajali repatriacijo ljudi slovenskega rodu iz Venezuele.

Posameznikom iz Gaze grozi, da bodo ubit ali zaradi uničenja infrastrukture in domov dolgotrajno notranje razseljeni. Prav tako jim grozi, da bodo v celoti pregnani iz Gaze in leta obsojeni na prebivanje v nehumanih razmerah v sosednjih državah, v katerih ne bodo imeli realne možnosti, da si uredijo življenje. Od Slovenije zato pričakujemo, da nemudoma vzpostavi sistem za varen in urejen sprejem družinskih članov oseb iz Gaze ter njihovo prebivanje v Sloveniji.

Izjava Katarina Vučko, Mirovni inštitut

Slovenija lahko zagotovi varen prihod družinskih članov ljudi iz Gaze z vzpostavitvijo dopolnilnih poti v državo. Naš predlog za vzpostavitev dopolnilnih poti vsebuje naslednje elemente: organizacijo varnega in zakonitega prihoda v Slovenijo, ureditev njihovega statusa po prihodu v Slovenijo ter ustrezne integracijske ukrepe.

Za zakonit prihod v Slovenijo bi lahko država omogočila z uporabo določb tako Schengenskega kot Vizumskega zakonika, na podlagi katerega države posameznikom dovolijo vstop na ozemlje iz humanitarnih razlogov, na podlagi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih obveznosti. Kot rečeno, ima Slovenija že podobne izkušnje – med drugim z evakuacijo posameznikov iz Afganistana ter repatriacijo ljudi slovenskega rodu iz Venezuele.

Ob prihodu posameznikov v Slovenijo bi bilo treba ljudem iz Gaze status v Sloveniji urediti s podelitvijo mednarodne zaščite. Omenjeni status bo namreč posameznikom omogočal dostop do pravic, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje v družbo – vključno s prostim dostopom do trga dela, izobraževanjem pod enakimi pogoji kot veljajo za slovenske državljane ter dostopom do zdravstvenih storitev v polnem obsegu. Status mednarodne zaščite jim bi nudil trajnejšo in varnejšo pravno podlago za bivanje ter lažje vključevanje v družbo.

S statusom mednarodne zaščite pa bi bili vključeni v programe integracije. Hkrati pa bi lahko v integracijske ukrepe vključili tudi njihove družinske člane, ki v Sloveniji že prebivajo, saj bi jim lahko nudili podporo ob prihodu in jim na primerne načine pomagali pri vključevanju v slovensko družbo.

Izjava Taja Premk, Amnesty International Slovenija

 Napadi na civiliste, humanitarne delavce, šole, bolnišnice in zaklonišča so od oktobra naprej del vsakdana v Gazi. V izraelskih napadih je umrlo že več kot 33.000 ljudi. Nikjer v Gazi ni več varno in ljudje nimajo dostopa do pomoči, ki bi jim lahko zagotovila preživetje. Pred našimi očmi od lakote umirajo ljudje, tudi otroci. Vlada nenehen strah, ko Izrael grozi z nadaljnjo eskalacijo vojaških napadov v Rafi, kamor se je zateklo več kot 1,5 milijona ljudi.

Danes smo tukaj z jasnim ciljem in zahtevo: Slovenija naj ukrepa in naredi vse, kar je v njeni moči, da zaščiti življenja nedolžnih ljudi. Tisti na oblasti imajo pomembno dolžnost in to je zaščita ljudi pred grozodejstvi – na voljo imajo vrsto ukrepov, ki jih lahko uporabijo. Eden izmed njih je še posebej pomemben – pomoč ljudem, da pridejo na varno. To predstavlja ključ za odpravo trpljenja ljudi, ki so ujeti v konflikte in spopade.

Številni v Sloveniji s strahom, žalostjo in obupom spremljamo vojno v Gazi. Med nami so tudi številni Palestinci_ke, ki živijo v Sloveniji. Komaj si lahko predstavljamo, kako velik je zanje ta strah, kako velika žalost in kako brezmejen obup, ko se iz dneva v dan sprašujejo, ali bodo njihovi najbližji ranjeni v napadih, ali bodo dobili zdravila ali oskrbo, ali bodo imeli dovolj za jesti … ali bodo sploh preživeli nove napade.

Slovenija ima možnost, da njihove sorodnike, ki so v Gazi, na varen način pripelje sem in jim omogoči možnost preživetja, vzpostavitev novega življenja, predvsem pa varnost in zaščito. Pozivamo slovensko vlado, naj vzpostavi varne poti za Palestince in s tem zaščiti njihove človekove pravice. Skrajni čas je, da Slovenija prevzame pobudo in z vzpostavitvijo poti na varno postane vzor drugim državam, kako se moramo boriti za zaščito življenj civilistov, ne glede na to, od kod prihajajo.

Slovenski vladi sporočamo: Življenja Palestincev in Palestink so tudi v vaših rokah. Pozivamo vas, da uporabite svojo moč in jih zaščitite.

IMG-20240418-WA0008