Emanuela Fabijan

Emanuela Fabijan je mlada raziskovalka in asistentka na Filozofski Fakulteti, UL. Je doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področij, ki jih obravnava projekt »Politični in medijski populizem: ‘begunska kriza’ v Sloveniji in Avstriji«. Diplomirala je s področja komunikologije in magistrirala s področja kulturologije na Fakulteti za družbene vede, UL. Je (so)avtorica člankov o sistemih socialnega varstva in totalnih ustanovah ter prispevkov v monografiji o prostituciji (ur I. Radačić in M. Pajnik, 2017). Področja njenega raziskovanja so mediji, marginalizirane družbene skupine, spol in populizem. Njeno diplomsko delo o migrantskih delavcih iz nekdanje Jugoslavije je bilo na FDV nagrajeno z nagrado Sklada profesorja Klinarja, za magistrsko delo o psihiatričnih bolnišnicah kot totalnih ustanovah pa je prejela Prešernovo nagrado FDV.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija