Peter Sekloča (FHŠ, UP)

Peter Sekloča je izredni profesor na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem in je vodja partnerske raziskovalne skupine na projektu “Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja“. Objavlja s področja javnosti, kritične politične ekonomije, populizma in mednarodnega komuniciranja. Nedavne publikacije vključujejo: Attention Capital in Populist Network Communication: When the Free Labour of Citizens Maintains the Spiral of Attention, Communications, 2022; Strategije in poslovni modeli spletnih producentov novic v Sloveniji: prilagoditve tveganjem digitalizacije, Javnost – The Public, 2021.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija