zbornik_ communications

Članek / Sensitizing the concept of mediatization for the study of social movements

Avtorica in avtorja so v reviji Communications, The European Journal of Communication Research, ki jo izdaja nemška založba Degruyter, objavili izsledke raziskave o komunikacijskih praksah in strategijah družbenih gibanj ter aktivističnih iniciativ v Sloveniji  z naslovom Sensitizing the concept of mediatization for the study of social movements. Fokus analize so tako predvsem strategije in prakse družbenih gibanj in njihov spopad z različnimi logikami (novinarskega, političnega itd.) polja med Vseslovenskimi ljudskimi vstajami (l. 2012-2013). Empirični podatki so bili pridobljeni s pomočjo 19 poglobljenih intervjujev in fokusnih skupin z (najpomembnejšimi) akterji/kami tistega časa, interpretacijo podatkov in temeljne ugotovitve pa avtorji izpeljejo znotraj konceptualnega okvirja mediatizacije na eni in sociologije ter zgodovine političnih gibanj na drugi strani. Empirični del je bil, kot del projektne študije v okviru temeljnega projekta Digitalno državljanstvo (ARRS), opravljen že leta 2015, proces koordiniranega pisanja in refleksije izsledkov med avtorico in avtorjema pa je potekal od leta 2017 dalje.