annales naslovnica cela

Državljani in digitalna kultura, tematski sklop Annales

V reviji Annales, Anali za istrske in mediteranske študije je izšel tematski sklop šestih člankov, v katerem avtorji in avtorice razpravljajo o možnostih državljanstva v strukturnem kontekstu hierarhije (pre)moči političnih akterjev. Sklop, ki sta ga uredila Mojca Pajnik in Peter Sekloča, združuje rezultate raziskovalnega projekta Digitalno državljanstvo.

Uvodnik si lahko preberete tukaj. | Članki so dostopni tukaj.

Kazalo

Peter Sekloča
Politična učinkovitost digitalnih državljanov: Komuniciranje v strukturirani hierarhiji moči

Tanja Oblak Črnič
Mladi državljani in institucionalna politika v kontekstu participativne digitalne kulture

Majda Hrženjak, Mojca Pajnik
(Samo)percepcije mladih v polju političnega: Izzivi za državljanstvo

Jernej Amon Prodnik
The Instrumentalisation of Politics and Politicians-as-Commodities: A Qualitative Analysis of Slovenian Parties’ Understanding of Political Communication

Marko Ribać
The Slovenian Political Field and its Constraints

Peter Berglez
Few-to-Many Communication: Public Figures’ Self-Promotion on Twitter through ‘Joint Performances’ in Small Networked Constellations