Rok Smrdelj (FF, UL)

Rok Smrdelj (1992) je docent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje predstavlja sociologija medijev in komuniciranja s poudarkom na proučevanju komunikacijskih razmerij v hibridni medijski sferi. V svoji doktorski disertaciji je na osnovi kombinacije kritičnih študijev diskurza in digitalnih kvantitativnih metod proučeval konstrukcijo migrantske »krize« na Twitterju v Sloveniji. Je tajnik Slovenskega sociološkega društva in urednik recenzij knjig pri reviji Družboslovne razprave. Za svoje delo je prejel nagrado Sociološki upi za mlade perspektivne sociologe in sociologinje. V obdobju 2017–2022 je prejemal štipendijo Milana Lenarčiča Univerze v Ljubljani.

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija