Spol, demokracija in neokonservativno anti-gender gibanje

kolazRaziskave (Kuhar, 2017; Kuhar in Pajnik, 2020) kažejo, da se domnevna grožnja “spola”, ki ga kot prazni označevalec mobilizirajo gibanja proti teoriji spola, prevaja v kratka sporočila, ki vzbujajo strah, ustvarjajo moralno paniko in občutek ogroženosti, hkrati pa reproducirajo poenostavljene esencialistične predstave o tem, kaj je normalno in naravno. Projekt preverja to tezo z uporabo konceptov “politike strahu” (Wodak, 2015) in “afektivne vladavine” (Sauer in Penz, 2017). Namen raziskave je tudi dopolniti obstoječe študije s pravno in sociološko analizo (pravnih) praks akterjev gibanja, kot so državljanske pobude, amicus briefs in druge oblike strateške litigacije. Intersekcijska pravna in sociološka analiza je nujna, ker je “strateška litigacija” in strateška uporaba koncepta “človekovih pravic” v nacionalnih in transnacionalnih bojih proti “teoriji spola” ena od ključnih strategij tega gibanja.

Sestava projektne skupine

Mirovni inštitut: Mojca Pajnik (vodja projekta na MI), Leja Markelj
Koordinator: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Roman Kuhar, (vodja), Rok Smrdelj, raziskovalec
Partner: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani: Alenka Švab, Barbara Rajgelj

Šifra projekta:  J5-50158.

 

***
Kolaž: Kiara Drolc, 2024

 Partnerji:

  • Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Financerji:

ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARISLogoSlo