Izjave za javnost

Sporna zasnova in izvedba oddaje Piramida 28.11.2006

Sporna zasnova in izvedba oddaje Piramida 28.11.2006

TV Slovenija
Gospod Rajko Gerič
V.d. odgovornega urednika informativnega programa
Kolodvorska 2-4
1000 Ljubljana
E-pošta: rajko.geric@rtvslo.si

Zadeva: Oddaja Piramida, 28. 11. 2006

Spoštovani gospod Rajko Gerič,
oglašamo se kot organizacija, ki že vrsto let v okviru projekta Media Watch izvaja dejavnosti spremljanja in raziskovanja medijskih praks in medijske politike ter kot dolgoletni partner romskih organizacij na projektih za uveljavljanje njihovih pravic na področju medijev. Na vas naslavljamo protest, ker je z zasnovo in vsebino oddaje Piramida 28. novembra 2006 Televizija Slovenija prispevala k širjenju nestrpnosti do Romov v Sloveniji. S tem je javna televizija delovala v nasprotju s poslanstvom, ki ji ga določajo medijska zakonodaja in interni akti RTV Slovenija.

Zasnova in izvedba tovrstne televizijske oddaje predstavlja neodgovorno programsko ravnanje še posebej zato, ker je predvajana v času konfliktnih razmer po prisilni preselitvi romske družine Strojan iz Ambrusa.

Nerazumljiv je izbor gostov, najbolj sporno pa je izpostavljanje pripadnikov romske skupnosti nestrpnemu govoru gosta, čigava ekstremna stališča do Romov so znana in jih je uredništvo oddaje lahko predvidelo, če ni že nanje tudi računalo. Zlasti je sporna udeležba članov romske družine Strojan v oddaji in njihovo izpostavljanje sovražnemu govoru v času, ko že mesec dni trpijo zavračanje in negotovost glede prihodnje nastanitve.
Zaradi škode, ki jo je TV Slovenija z omenjeno oddajo povzročila na področju uveljavljanja kulture javnega dialoga in strpnosti in na področju spoštovanja dostojanstva pripadnikov romske skupnosti, menimo, da bi moralo ostro ukrepati programsko vodstvo Televizije Slovenija.

Brankica Petković, Mirovni inštitut
Ljubljana, 29. 11. 2006