Novice

Vložena pobuda pri Zagovornici načela enakosti

Vložena pobuda pri Zagovornici načela enakosti

Nevladni organizaciji Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC sta danes vložili pobudo pri Zagovornici načela enakosti zaradi ravnanja državnih oblasti s člani romske družine Strojan v oktobru in novembru 2006.

Namen pobude je pridobiti mnenje zagovornice o tem, ali je v primeru ukrepov preselitve romske družine Strojan, naselitve v zbirnem centru za begunce v Postojni in preprečitve njene vrnitve domov v Dečjo vas pri Ambrusu prišlo do neenakega obravnavanja oziroma diskriminacije, ki je prepovedana tako z Ustavo in mednarodnimi konvencijami kot tudi z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Namen pobude pa ni le v pridobitvi mnenja v tem konkretnem primeru, pač pa tudi ugotoviti, ali je organ Zagovornice načela enakosti, glede na to, da deluje pri vladnem uradu, zmožen zagotoviti neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije, kot zahteva evropska Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. 06. 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, in sicer tudi v primerih, ko je domnevni kršitelj kateri od najvišjih državnih organov.

Naj spomnimo, da je zagovornica načela enakosti posebno telo, ustanovljeno z Zakonom o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki je specializirano za obravnavanje primerov diskriminacije, deluje pa pri Uradu Vlade RS za enake možnosti. Postopek pred zagovornico, ki je neformalen in brezplačen, se prične s pobudo, konča pa se z neobvezujočim mnenjem. Če zagovornica ugotovi, da je prišlo do diskriminacije, lahko kršitelju izda priporočilo, kako naj odpravi diskriminacijo ali njene posledice, v primeru neupoštevanja priporočil pa lahko primer odstopi pristojni inšpekciji.

Mirovni inštitut

Kontakt za dodatne informacije:
Mag. Neža Kogovšek, ll.m.
neza.kogovsek@mirovni-institut.si
01/ 234 77 20