Novice

Študija o enakosti spolov na slovenskem političnem parketu

Študija o enakosti spolov na slovenskem političnem parketu

»Enakost spolov na slovenskem političnem parketu. Volitve 2018« je naslov publikacije, ki je ravnokar izšla pri IPES, Inštitutu za preučevanje enakosti spolov. Študija je brezplačno dostopna tukaj.

Iz prispevka Mojce Pajnik: »Študija pokaže, da javnost na spletnih portalih medijev ni imela priložnosti izvedeti o morebitnih prizadevanjih strank na področju enakosti spolov. … Problem je tudi, da se spol v volilnem času začne reducirati na vprašanje žensk v politiki in ženskih kvot, kar onemogoča širši vpogled v spolne neenakosti, ki prežemajo vsa področja življenja in političnega delovanja. Podatki pokažejo na problem nevtralizma kot dominantnega pristopa pri naslavljanju teme v medijih, na odsotnost interpretativnega žanra oziroma na prevladujoče fetišiziranje »dejstev«, kot tudi političnih strank in njihovih vodij.«

https://www.facebook.com/InstitutIPES/

enakost spolov na slovenskem