Izjave za javnost

Svoboda gibanja je osnovna človekova pravica, na kateri temelji pravni red Evropske unije in Republike Slovenije

Svoboda gibanja je osnovna človekova pravica, na kateri temelji pravni red Evropske unije in Republike Slovenije

Pravica do gibanja je temeljna človekova pravica, opredeljena v 13. členu Splošne deklaracije človekovih pravic, ki določa, da ima vsakdo pravico do svobodnega gibanja in prebivanja znotraj meja določene države, ter da ima vsakdo pravico zapustiti vsako državo, tudi svojo, in se v njo vrniti. Svoboda gibanja predstavlja temelj pravnega reda Evropske unije (2. člen Lizbonske pogodbe) in jo zagotavlja tudi Ustava RS v 32. členu. Svobodo gibanja se lahko v določenih primerih omeji z zakonom, vendar mora biti takšen ukrep sorazmeren.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 z dne 28. 3. 2021 prepoveduje potovanja v države s t. i. rdečega seznama (kar so trenutno skoraj vse evropske države) in v praksi prebivalcem Slovenije prepoveduje zapustiti državo. Ukrep je nesorazmeren, nepotreben in nekoristen, saj bi namesto popolnega zaprtja meje vlada lahko preprečevala širjenje bolezni z vzpostavitvijo učinkovitega sistema testiranj in karanten (samoizolacij). Tak sistem bi moral vsebovati pošteno nadomestilo za odsotnost z dela v primeru okužbe ali bolezni ter korekten inšpekcijski in mejni nadzor. Vlada je namesto tega brutalno in nonšalantno posegla v temeljno pravico do gibanja vseh.

Kot je na Odmevih TV Slovenija povedal odstopljeni minister Aleš Hojs, je bil ukrep prepovedi prehajanja meje sprejet predvsem zato, da bi med prazniki ljudem preprečili obiskovanje družin in sorodnikov v državah na Balkanu. Sprejet je bil torej z namenom, da bi nesorazmerno prizadel priseljence, saj jim ne odreka le pravice do svobode gibanja, ampak tudi do zasebnega in družinskega življenja. Ideja, da bomo epidemijo obvladali na račun omejevanja pravic drugih, je morda marsikomu všečna, vendar je praksa tudi tokrat pokazala, da so zaradi nacionalističnih in rasističnih politik na koncu prizadeti vsi.

Pravna mreža za varstvo demokracije je v sodelovanju z Odvetniško pisarno Senica na Upravnem sodišču že uspela z zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je sodišče kljub vladni prepovedi potovanj v države z rdečega seznama tožniku in njegovi družini dovolilo, da zapustijo Slovenijo. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o prehajanju meje je vložil pravnik in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki živi v zunajzakonski skupnosti z osebo iz sosednje države in ga ukrep, tako kot marsikoga drugega, neposredno zadeva. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o prehajanju meje je sprožila tudi civilna iniciativa Lastniki nepremičnin na Hrvaškem – odprite nam meje.

Zahtevamo, da Vlada RS nemudoma odpravi ustavno sporen ukrep prepovedi odhoda iz države. Vlado pozivamo, da ukrepe načrtuje v sodelovanju z epidemiološko stroko, brez nesorazmernega poseganja v človekove pravice posameznih skupin prebivalstva in nadaljnjega poglabljanja razlik in neenakosti v družbi. V času, ko se vsi odrekamo temeljnim svoboščinam, da bi s skupnimi močmi in solidarnostjo čim prej dosegli konec epidemije in normalizacijo življenja, pričakujemo, da bo vlada stremela k dejanskemu reševanju epidemije in omogočala dostojno življenje vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije.

Mirovni inštitut
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Zavod za kulturo raznolikosti Open
Danes je nov dan
Amnesty International Slovenija