Novice

Transnacionalno poročilo o dobrih praksah spodbujanja in vključevanja državljanov tretjih držav

Transnacionalno poročilo o dobrih praksah spodbujanja in vključevanja državljanov tretjih držav

WANNE_Transnational_Good_Practice_Report1V okviru mednarodnega projekta Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement), ki ga v Sloveniji izvajamo Mirovni inštitut in Humanitas je nastalo Transnacionalno poročilo, ki razen pravnega, političnega in socio-ekonomskega prikaza stanja integracije v partnerskih državah (Avstrija, Hrvaška, Grčija, Italija, Malta, Romunija in Slovenija) prinaša primere dobrih praks spodbujanja in vključevanja državljanov tretjih držav v družbo.

V Sloveniji smo kot primere dobrih praks predstavili: Tovarno Rog (Second Home in Ambasada Rog), Razkrite roke, Mednarodne mladinske poletne kampe, Štrikeraj, ter Aktiven_a sem.

Projekt Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement) ima za cilj: povečati integracijo državljanov tretjih držav; spodbuditi njihovo udeležbo pri oblikovanju političnih zahtev, ki vključujejo človekovo dostojanstvo, solidarnost in integracijo ter spremeniti narativ o migracijah v splošni javnosti.

Več o projektu najdete na:
https://www.mirovni-institut.si/projekti/wanne
https://diaspora-engagement.eu.