Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement)

Namen projekta:

  • Spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gostiteljic in spremeniti narativ o migracijah
  • Omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev za človekovo dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje (integracijo)
  • Spodbujati solidarnost, vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o človekovem dostojanstvu in občutljivih temah

Projektna stran.Izvedba

Partnerji:

Nosilec projekta: Südwind (Austria) Partnerji:

Financerji: