Tri ženske in padec zidu

Tri ženske in padec zidu

V torek, 4. novembra 2014, je v avstrijskem parlamentu potekala razprava  “Tri ženske in padec zidu”,  o podobnostih in razlikah med državami vzhodnega bloka in Jugoslavije pred in po padcu berlinskega zidu in o položaju žensk nekoč in danes. Na njej je poleg nekdanje vzhodnonemšlke opozicionalke Ulrike Poppe in  češke disidentke  Ludmile Rakušanove, sodelovala tudi Vlasta Jalušič z Mirovnega inštituta, ena glavnih akterk feminističnega in mirovnega gibanja v Sloveniji v osemdesetih in devetdesetih letih.

Ulrike Poppe in Vlasta Jalušič sta se ponovno srečali po 28 letih. Leta 1986-87 je Vlasta Jalušič, ki je takrat pripravljala magisterij na Svobodni univerzi v zahodnem Berlinu, večkrat obiskala Ulrike  Poppe in Baerbel Bohley, ki sta  takrat vodili opozicijsko  skupino Frauen fuer den Frieden (Ženske za mir) v vzhodnem Berlinu, vse pa so sodelovale v skupinah, ki so vodile “dialog med Vzhodom in Zahodom”.V njem so bili sicer zelo aktivni mirovniki iz Slovenije, denimo Tomaž Mastnak (prim. njegova zadnja kolumna v Dnevniku).  Z jugoslovanskim potnim listom se je takrat dalo  nemoteno gibati skozi “železno zaveso” brez vizuma, tako da je Vlasta kolegicama  čez mejo prenesla knjige in  nekaj drugih papirjev. Žal že preminula slikarka Baerbel  Bohley, ki je bila  po padcu zidu ključna oseba pri oblikovanju “Okrogle mize”, je  takrat imela strogo prepoved potovanja in ni mogla potovati niti v Bolgarijo na otvoritev lastne razstave. Preko Zveze socialistične mladine jima je bilo pozneje obema poslano vabilo na dogodek v Sloveniji, vendar ju vzhodnonemške oblasti tudi v Jugoslavijo niso pustile. Ulrike Poppe je v  razpravi  o razlikah, ki so obstajale  med socialističnimi sistemi, med drugim pripovedovala  o tem, da so jim oblasti prepovedale vsako javno debato o jugoslovanskem samoupravljanju.

Razpravo, ki sta jo skupaj organizirala avstrijski parlament in ORF,  lahko v nemškem jeziku poslušate online na http://oe1.orf.at/programm/388368.