Upokojevanje žensk v Sloveniji

Upokojevanje žensk v Sloveniji

Majda Hrženjak v časopisu Delo o zaposlojevanju in upokojevanju žensk v Sloveniji: “»Ženske v Sloveniji so v EU in tudi v svetu med delovno najbolj obremenjenimi tako s plačanim kot z družinskim, neplačanim delom. Ko se ženska upokoji, je izčrpana in v slabem zdravstvenem stanju,« je povedala sociologinja Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta, raziskovalka politike in etike skrbi, spolov, neenakosti, trga dela in mladih. Ne samo da je Slovenija vodilna v EU po deležu zaposlenih žensk, prva v EU je tudi po zaposlenosti žensk z otroki: na trg dela je v Sloveniji vključenih kar 88 odstotkov mater z dvema otrokoma. Ženske v Sloveniji so zaposlene v visokem deležu tudi, ko imajo tri ali več otrok, večinoma za polni delovni čas. To je evropski unikum.”