Novice

V Mariboru in Ljubljani uspešno izvedeni delavnici za delodajalce o zaposlovanju t. i. državljanov tretjih držav

V Mariboru in Ljubljani uspešno izvedeni delavnici za delodajalce o zaposlovanju t. i. državljanov tretjih držav

Mirovni inštitut je v sklopu projekta Migrascope: Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trg dela organiziral dve delavnici za delodajalce, ki želijo zaposlovati ali že zaposlujejo t. i. državljane tretjih držav. Cilj delavnice je bil predvsem informiranje o pravicah, dolžnostih in možnih ovirah pri zaposlovanju tujih državljanov, seznanitev z institucijami, na katere se lahko pri vključevanju tujih državljanov na trg dela obrnejo zaposlovalci, ter senzibilizacija delodajalcev za tematiko medkulturnosti. Prva delavnica je bila izvedena 26. februarja 2018 v Mariboru, druga pa 1. marca 2018 v Ljubljani.

Delavnici sta bili sestavljeni iz dveh vsebinskih sklopov, veliko časa pa je bilo namenjenega razpravi z udeleženci. V prvem delu so predstavnice in predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje tematiko zaposlovanja tujcev predstavili z različnih vidikov. Janez Horvat je udeležencem na splošno predstavil ključne spremembe v zakonodaji na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji in posebnosti ter možne ovire pri oddajanju vlog s strani delodajalcev. Področni svetovalki Nina Marin in Blanka Rihter sta opozorili na specifiko pri zaposlovanju oseb z mednarodno ali subsidiarno zaščito. V drugem delu je kulturna antropologinja dr. Maja Lamberger Khatib izpostavila razumevanje koncepta kulture in potrebe po kulturni senzibilnosti ter medkulturnih kompetencah, ki se v globalnem smislu že kaže kot ena najbolj zaželenih lastnosti med zaposlenimi. Da se zanimanje za to tematiko veča tudi v Sloveniji, je pokazalo veliko število udeležencev.

Poleg informacij, ki so jih udeleženke in udeleženci pridobili na organiziranih delavnicah, jim je bila ponujena tudi možnost udeležbe na mednarodnih izobraževalnih (‘workshadowing’) obiskih, ki jih Mirovni inštitut organizira skupaj s partnerskimi državami v okviru projekta MIGRASCOPE. Namen obiskov bo spoznavanje in izmenjava dobrih praks pri zaposlovanju tujcev na mednarodni ravni, kar bo še dodatno pripomoglo k širjenju možnosti vključevanja tujih državljanov na trg dela in odpiranju družbe.